Zmiana godzin pracy sekretariatu

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r. sekretariat czynny będzie od 7.30 do 15.00.

PROŚBA DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA KOSZALINA

Niebezpieczne gry komputerowe docierają także do Polski.  Rozmawiajcie o tym ze swoimi dziećmi i tymi, których oddano Wam pod opiekę. Monitorujcie ilość czasu, jaki dziecko spędza sam – na sam z komputerem. Bacznie obserwujcie pojawiające się zmiany w zachowaniu. Jeśli macie wątpliwości – zwróćcie się o pomoc. Skorzystajcie z materiałów przygotowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia szczególnie: „BHP użytkownika mediów elektronicznych”. Są one dostępne na stronie:

https://fundacjapozaschematami.pl
   

Nadzór pedagogiczny

Celem nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży m. Koszalina na drodze wspomagania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek przez pracowników MPP-P w Koszalinie we współpracy z CEN i Biblioteką Pedagogiczna w Koszalinie.

Procedura zgłoszenia do Poradni

Procedura zgłoszenia do Poradni - telefonicznie 094/343-01-99 lub 094/343-00-81. Proszę przygotować PESEL dziecka. W zakładce dokumenty są dostępne druki do pobrania.

Zapraszamy do odwiedzenia działu Galeria

Dodaliśmy tam zdjęcia pokazujące naszą codzienną pracę z dziećmi i rodzicami.