PROŚBA DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA KOSZALINA

Niebezpieczne gry komputerowe docierają także do Polski.  Rozmawiajcie o tym ze swoimi dziećmi i tymi, których oddano Wam pod opiekę. Monitorujcie ilość czasu, jaki dziecko spędza sam – na sam z komputerem. Bacznie obserwujcie pojawiające się zmiany w zachowaniu. Jeśli macie wątpliwości – zwróćcie się o pomoc. Skorzystajcie z materiałów przygotowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia szczególnie: „BHP użytkownika mediów elektronicznych”. Są one dostępne na stronie:

http://www.fundacjapozaschematami.pl
 

Nadzór pedagogiczny

Celem nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 jest: wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży miasta Koszalina na drodze wspomagania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek przez pracowników Poradni we współpracy z CEN i Biblioteką Pedagogiczną w Koszalinie.

Badania ewaluacyjne

Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Koszalinie  w dniach  08.07.2013 - 10.07.2013 była objęta badaniem ewaluacyjnym przez  zespół wizytatorów d/s ewaluacji  Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Badanie obejmowało dwa podstawowe obszary działania Poradni : procesy zachodzące w placówce oraz funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym. Wyniki ewaluacji :  4 z poziomów  wymagań określonych w przepisach Poradnia spełnia na poziomie BARDZO WYSOKIM /A/ i dwa na poziomie WYSOKIM /B/.

Comenius zadania realizowane przez MPP-P

W ramach projektu Comenius Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizuje różnorodne zadania.  Większość z  nich realizujemy jako nasz wkład pracy własnej dobierając je zgodnie z charakterem działań zawartych w projekcie, a także uwzględniając specyfikę pracy Poradni. Więcej w zakładce "O nas"...

Procedura zgłoszenia do Poradni

Procedura zgłoszenia do Poradni - telefonicznie 094/343-01-99 lub 094/343-00-81. Proszę przygotować PESEL dziecka. W zakładce dokumenty są dostępne druki do pobrania.