KOMUNIKAT

W dniach od 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. Poradnia zawiesza zajęcia dydaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych  504-226-401 oraz 695-636-250

Sekretariat Poradni będzie czynny w tym okresie w godz. 8.00-14.00

Prosimy o kontakt telefoniczny 94 3430081 / 94 3430199

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z poźn.zm.) par.18 ust.2 pkt 2 oraz zgoda organu prowadzącego.

Informacja o programie wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera oraz dla nauczycieli.

Szczegółowa informacja znajduje się w dziale OFERTA.

Zapraszamy do odwiedzenia działu Galeria

Dodaliśmy tam zdjęcia pokazujące naszą codzienną pracę z dziećmi i rodzicami.