Indywidualne formy pomocy

 

Indywidualne formy pomocy dzieciom i młodzieży

 

1

Diagnoza i terapia dzieci o zaburzonym rozwoju:

  

·         upośledzonymi umysłowo,

·         z nieharmonijnym rozwojem

·         z zaburzeniami mowy

·         z  autyzmem:

·         z zaburzeniami emocjonalnymi

·         z moczeniem się

·         z zaburzeniami zachowania,

·         z głębokimi zaburzeniami funkcji psychomotorycznych;

 

J. Jóźwiak

A. Danielewicz

A. Jakielaszek

M. Weber

J. Koleśnik

M. Szewczyk

K. Traczyńska

J. Szokalska

J. Wnuk

A. Czupajło

M. Butowska

 

2

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z ciężką postacią specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii i dysgrafii): indywidualne i grupowe

E. Kapciak

A. Czupajło

I. Frąckowska

J. Wnuk

 

3

Terapia logopedyczna dzieci i młodzieży

A.Danielewicz

A.Jakielaszek

M.Weber

J.Szokalska

 

4

Terapia indywidualna dzieci dotkniętych przemocą i ofiar przemocy.

V. Knapik

D. Lewandowska

K. Krynicka

B. Zawirska

 

5

Zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą Kinezjologii

   Edukacyjnej Paula Dennisona

 

J. Wnuk

 

6

Indywidualne spotkania terapeutyczno-wspierające dla dzieci

    i młodzieży

pracownicy merytoryczni MPP-P

 

7

Indywidualne zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych przygotowujące dzieci i młodzież do podjęcia decyzji zawodowej

E. Masłowska

8

Jednorazowe porady dla młodzieży nie uczącej się i nie pracującej, a także zgłaszających się rodziców  tej młodzieży.

E. Masłowska

9

Praca z dziećmi z Zespołem Aspergera we współpracy z placówkami

M. Szewczyk

 

10

Neuroterapia EEG Biofeedback

 

J. Wnuk

A.Schmechel

11

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – diagnozowanie, opiniowanie i terapia

A. Danielewicz

A.Jakielaszek

M.Szewczyk

 

Grupowe formy pomocy dzieciom i młodzieży

 

12

Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla dzieci 5-6 letnich z nieharmonijnym rozwojem psychomotorycznym

 

M. Butowska

A. Puława

 

13

Logopedyczne badania przesiewowe

Logopedzi MPP-P

14

Grupa dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy według programu od ,,Bajania do gadania”  - dwie grupy

A. Jakielaszek

M. Weber

 

15

Zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży szkół gimnazjalnych

E.Masłowska

V. Knapik

 

16

Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

E .Masłowska

V. Knapik

 

17

Grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży gimnazjalnej

E .Masłowska

 V. Knapik

18

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – grupa dla rodzin

A. Danielewicz

A. Jakielaszek

 

19

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe i programy profilaktyczne dla

uczniów realizowane  w szkołach

Pedagodzy MPP-P

 

 

20

Szkoła dla rodziców „Jak mówić, żeby dzieci nas      słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” – grupa        dla rodziców – kurs podstawowy i uzupełniający (nastolatek)

 

K. Krynicka

B. Zawirska

D. Lewandowska

M. Weber

 

21

Indywidualne spotkanie wspierająco-terapeutyczne dla

      rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami różnego typu

pracownicy merytoryczni MPP-P