Koncepcja pracy MPP-P

 

Koncepcja pracy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie funkcjonuje w oparciu o statut placówki oraz wizję i misję, których jednym z głównych założeń jest stwierdzenie, że poradnia jest nowoczesną instytucją diagnostyczno-terapeutyczną, o znaczącym miejscu w lokalnym systemie edukacyjno-opiekuńczym. Placówka prowadzi liczne i różnorodne działania (stałe, nowe i sporadyczne) realizujące jej koncepcję. Koncepcja ta na bieżąco jest zespołowo analizowana, a na podstawie wniosków wynikających z tej analizy modyfikowane są jej założenia i wprowadzane zmiany w funkcjonowaniu placówki.