Pracownicy Poradni

Dyrektor

Agnieszka Czupajło - pedagog

Wicedyrektor

 Iwona Krakowiak– pedagog

 

Pedagodzy:

Daria Kadej-Szczęśniak

Violetta Knapik

Jolanta Koleśnik

Krystyna Krynicka

Aleksandra Lachowicz

Ewa Proch-Masłowska

Agata Schmechel

Marta Derewecka


Psycholodzy:

Aleksandra Danielewicz

Joanna Jóźwiak

Agnieszka Puława

Monika Małocha

Alicja Manikowska

Małgorzata Rusiak

Małgorzata Suckiel-Bugajak

Małgorzata Szewczyk

Krystyna Traczyńska

Marzena Weber

Julita Wnuk

 

Logopedzi:

Anna Dąbkowska

Agnieszka Jakielaszek

Weronika Jaśkiewicz

Anna Barabas - w zastępstwie

 

Rehabilitant ruchowy:

Agnieszka Piórkowska

 

Główna księgowa:

Barbara Grudzień

Specjalista:

Monika Stachera

Kierownik gospodarczy:

Mariola Drewnowska

Sekretarz Poradni:

Agnieszka Sadowska-Budek

Referent:

Danuta Bielawowska

Referent ds. SFSŚ

Czesława Krawiec

 

Pracownicy obsługi:

Elżbieta Janikowska

 Krzysztof Kapszewicz