REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MPP-P W KOSZALINIE

 

  1. MPP-P w Koszalinie funkcjonuje zgodnie z corocznym Projektem Organizacji zatwierdzonym w terminie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami przez Organ Prowadzący – gminę miasto Koszalin.
  2. Poradnia wypełnia swoje zadania statutowe w oparciu o etaty merytoryczne: psychologów, pedagogów i logopedów.
  3. W Poradni realizowana jest obsługa finansowa SFŚS nauczycieli emerytów ze zlikwidowanych placówek oświatowych miasta Koszalina. Całość spraw związanych z tym zadaniem realizuje, oprócz księgowości p. Czesława Krawiec – zabezpieczenie ½ etatu, zgodnie z treścią Regulaminu SFŚS.
  4. Poradnia realizuje zadania związane z administracją budynku przy ul. Morskiej 43. W Projekcie Organizacji Poradni jest stanowisko kierownika gospodarczego – w ilości 1–go etatu.
  5. Dyrektor Poradni w każdy wtorek w godzinach 12.00 – 14.00 przyjmuje skargi, wnioski i odwołania klientów Poradni.
  6. W Poradni działa, zgodnie z obowiązującymi przepisami Zespół Orzekający.
  7. Dział księgowości to ¾ etatu głównego księgowego i ½ etatu samodzielnego referenta.
  8. Poradnia pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 07.09.2017 r. poz. 1712. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka finansowane jest z programu ,,Za Życiem".