Statut

 

Statut Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie zatwierdzony Uchwałą z dnia 06.10.2014 roku przez Radę Pedagogiczną Poradni.