Wizja

MPP-P działa w lokalnym systemie edukacyjno - opiekuńczym.

Rodzice wspierają swoje dzieci w rozwoju.

Dzieci i młodzież odnoszą sukcesy w różnych rodzajach aktywności.

Nauczyciele są współpartnerami rodziców i pracowników Poradni.

Poradnia inicjuje i odpowiada na zapotrzebowanie przedstawicieli lokalnego środowiska.