Informacja o programie wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera oraz dla nauczycieli.

Informacja o programie oraz harmonogram spotkań grupowych rodziców dzieci z zespołem Aspergera od stycznia do maja 2020 roku.