Czas na Zawodowca

Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Koszalinie bierze udział w projekcie Gminy Miasto Koszalin dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na Zawodowca”.

Szczegóły w załączniku.